நம் அடுத்த தலைமுறைக்கு எதை விட்டுச் செல்கிறோம்..???

நம் அடுத்த தலைமுறைக்கு எதை விட்டுச் செல்கிறோம்..???

கடந்த காலங்களில் நீர்நிலைகளை தெய்வமாக, தாயாக வணங்கி வந்துள்ளனர். அதற்காக கட்டமைப்புகளை சிரத்தை எடுத்து செய்து வந்துள்ளனர்.
இப்படிப்பட்ட நீராதாரங்களை இன்றைய தலைமுறை இப்படி செய்வது நியாயமா..??

இதற்கு நாம் என்ன செய்யப்போகிறோம்..???

புகைப்படத்தில் உள்ள  இடம் : உக்குளம், கோவை

– கோவை குளங்கள் பாதுகாப்பு அமைப்பு

Leave a Reply

Your email address will not be published.